Thiết Bị Phát Wifi Tenda F3 3 Râu

380.000

  • Mã sản phẩm : Tenda F3
  • Tốc độ Wifi 300Mbps
  • Số máy truy cập tối đa đồng thời 16 máy
  • Số cổng LAN 3 cổng LAN
  • 1 cổng WAN (RJ45)
  • Tốc độ cổng mạng Tốc độ LAN 100Mbps
  • Số Anten 3 anten